Dekvoorwaarden Nederland & prijslijst 2023

VDL Stud

Dekvoorwaarden 2023 
 •  Vóór aanvang van de eerste inseminatie de merrie- en eigenaargegevens aanleveren.
 •  Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW.
 • Hengsten die in het buitenland ter dekking staan kunnen een afwijkende levertijd hebben, houd hier rekening mee met het bestellen. Bij deze hengsten worden hogere verzendkosten en kosten voor het exportcertificaat doorberekend.
 • Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2023.
 • Het gustgeld bedraagt € 300,- excl. BTW en verzendkosten, dit alleen bij indienen van een gustverklaring opgesteld door een officiële dierenarts vóór 1 oktober 2023. Zonder gustverklaring is de VDL Stud genoodzaakt een volledig dekgeldfactuur te sturen.
 • Gustverklaring inleveren bij de hengstenhou­der én de inseminator vóór 1 oktober 2023.
 • Stalgeld per dag op het reguliere dekstation: merrie met veulen € 10,-, zonder veu­len € 6,-. Voor het Embryotransplantatiecentrum zijn andere stallingstarieven van toepassing, zie Embryo Transfer en ICSI.
 • Bij stalling op de VDL Stud dient het paspoort op het bedrijf achtergelaten te worden en nemen wij het paard op in onze administratie voor de I&R registratie.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sper­ma, heeft de merriehouder kennisgenomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart deze zich akkoord met deze voorwaarden en dekgelden.
 
Diepvriessperma:
 • VDL Stud verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.
 • Het diepvriessperma mag uitsluitend alleen gebruikt worden voor de aan VDL doorgegeven merrie.
 • Het aantal rietjes kan per hengst verschillen. Elke dosis bevat de juiste hoeveelheid rietjes die nodig zijn voor één inseminatie. Het aantal rietjes wordt bij de VDL Stud bepaald.
 • Het splitsen, doorgeven en / of doorverkopen van een dosis of rietjes is ten strengste verboden.
 • Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van VDL Stud en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes.
 
Embryotransplantatie en ICSI:
 • Bij de eerste bestelling aangeven of het bestel­de sperma gebruikt voor embryospoeling of voor ICSI. VDL Stud kan bij geen vermelding naast het dekgeld een boete in rekening brengen.
 • Indien er geen embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.
 • Dekgeld wordt per geslaagd embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevro­ren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
 • Merriehouder dient VDL Stud vóór 1 oktober 2023 een door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te bezor­gen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/ICSI’s per merrie. VDL Stud kan bij geen vermelding naast het dekgeld een boete in rekening brengen.
 • Indien de transplantatie van het embryo/ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).
 • VDL Stud brengt voor ieder niet aangegeven embryo naast het dekgeld een boete van €15.000,- in rekening.
 
Aansprakelijkheid:
 • De VDL Stud te Bears aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of let­sel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 • De paarden verblijven bij ons en worden behan­deld op risico van de eigenaar.
 • Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
 
Veterinaire begeleiding:
 • Veterinaire begeleiding door Arts&Dier Bears; dierenartsen Bert van Ittersum en Han Kingma.
 • Voor merriebegeleiding met vers- of diepvries­sperma wordt eenmalig € 190,00 (excl. BTW) in rekening gebracht of de prijs van € 27,50 (excl. BTW) per echoscopie (follikel / dracht) door Arts&Dier Bears.
 • De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten, zoals injec­ties, bacteriologisch onderzoek, spoelen, anti­bioticabehandelingen en/of operaties worden door Arts&Dier in rekening gebracht bij de merriehouder.
Voor export naar België: zie 'Dekvoorwaarden in België 2023'

Documenten :


Bestelling plaatsen voor :


Dekgelden Nederland :

Beschikbaarheid: mocht er een hengst op concours zijn, dan is er diepvries sperma beschikbaar.

Springhengsten :
Arezzo 'Preferent'€ 1.500,-
Baltic 'Preferent'€ 1.500,-
Boston VDL€1.000
Brantzau€ 1.000,-
Carrera€ 1.750,-
Chatinue€ 1.500,-
Chopano VA€ 900,-
Comthago€ 1.250,-
Dallas€ 1.250,-
Douglas€ 1.250,-
Etoulon 'Keur'€ 1.500,-
For Friendship€ 900,-
For Treasure€ 900,-
Glasgow van 't Merelsnest€ 1.500,-
Grand Slam€ 1.750,-
Hardrock Z€ 2.000,-
Harley 'Preferent'€ 1.800,-
Impressive€ 1.000,-
Inaico€ 1.250,-
Jaloubet VDL€ 1.000,-
Kallmar€ 1.000,-
Landino€ 1.000,-
Levi VDL€ 900,-
Liamant W€ 900,-
Maximus VDL€ 800,-
McAllister VDL€ 800,-
Mindset ES€ 1200
New Pleasure VDL€ 1.000,-
Neymar VDL€ 900,-
Night Life VDL€ 1.000,-
Norton VDL€ 900,-
Nouri W VDL€ 800,-
Nyrocco€ 800,-
Olsen W VDL€ 800,-
Orleans VDL€ 900,-
Parker Merelsnest VDL€800
Pommerol de Muze€ 1.000,-
Portorico VDL€800
Pure Blue€ 900,-
Sambucci de Muze€ 800,-
Stargos€ 1.250,-
Toledo Z€900,-
Unedo van de Vondel€ 900,-
Zinelord€ 900,-
Zirocco Blue 'Preferent'€ 2.000,-

Dressuurhengsten :
Barton VDL€ 1.000,-
Expectation€ 1.000,-
Merlot€ 1.000,-
Zoretto VDL€ 900,-

Alleen Diepvriessperma :
Bacardi€ 1750,-
Billy Congo€ 1.250
Bubalu 'Elite'€ 1.200,-
Candy de Nantuel€ 1.650,-
Cantos 'Preferent'€ 1.500,-
Cardento 'Elite'€ 2.000,- (ICSI only)
Cartello€1.500
Chaqui Z 'Elite'Vaste kosten € 500,- bij dracht € 1600,-
Chin Chin€ 1.500,-
Cohinoor€ 1.000,-
Comfortuna€ 900,-
Corland 'Keur en Elite'€ 1.250,-
Dakar€ 1.000,-
Davenport€ 1.000,-
Emilion 'Preferent'€ 1.250,-
Falaise de Muze€ 1.200,-
Glenfiddich€ 900,-
Hennessy€ 1.250,-
Herald III€ 1.200,-
Indoctro 'Preferent'€ 1.500,-
Inshallah de Muze€ 1.000,-
Jardonnay€ 900,-
Kannan€ 2.500,-
Quasimodo van de Molendreef 'Elite'€ 1.250,-
VDL Cartello€ 1.500,-
Zapatero VDL€ 1.100,-
Zenon€ 1.000,-

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten